Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 23
  • Trong tuần: 127
  • Tất cả: 20426
Giải pháp Tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên theo hướng tiếp cận chương trình mới tại trường trung học cơ sở.

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

Thực tế cho thấy nếu muốn đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, trong đó có đổi mới đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, quá trình phát triển nghề nghiệp giáo viên phải bao gồm những trải nghiệm có sự tham gia của các giáo viên tương lai và đang hành nghề vào việc học tập chủ động, cho phép họ xây dựng vốn kiến thức, hiểu biết và năng lực. Tầm nhìn về giáo dục, triết lý giáo dục, phương pháp học, về học sinh... sẽ gần như không thể được truyền đạt tới học sinh nếu bản thân các giáo viên chưa từng trải nghiệm qua.

Trong khi hiện nay các cơ sở giáo dục phổ thông nói chung, đơn vị THCS Hòa Minh B nói riêng, việc chủ động bồi dưỡng phát triển năng lực đội ngũ dường như còn bế tắc bởi nhiều nguyên nhân mà một trong số các nguyên nhân cơ bản là chưa nắm vững tinh thần chỉ đạo về đổi mới của các cấp, chưa rõ định hướng đổi mới như thế nào về chương trình, sách giáo khoa...để tiếp cận và hơn hết đó là sự chủ động tiếp cận thông tin và việc tự học, tự rèn của đội ngũ cán bộ giáo viên ở đơn vị chưa được định hướng đúng đắng.

Xuất phát từ yêu cầu bức thiết về đổi mới giáo dục hiện nay và thực trạng về năng lực đội ngũ hiện tại của đơn vị, bản thân đề ra một số giải pháp tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tại đơn vị nhằm giúp cho giáo vien có một cách nhìn bao quát về năng lực nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở hiện nay, những định hướng về tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa mới. Từ đó có những giải pháp thiết thực nhằm tự học tự bồi dưỡng đáp ứng tốt yêu cầu năng lực của người giáo viên trong thời đại mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

       1. Những thuân lợi, khó khăn trong công tác bồi dưỡng phát triển đội ngũ tại đơn vị

      1.1. Những thuận lợi

          Việc bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình sách giáo khoa mới tại đơn vị thời gian qua có được một số thuận lợi cơ bản sau:

          Được tiếp cận khá đầy đủ các văn bản pháp quy của Đảng và nhà nước về định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong thời gian tới nhất là Nghi quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44 của Chính Phủ và gần đây nhất là Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể tháng 7 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo…Tất cả các văn bản đã làm rõ về chủ trương, định hướng, cách tiếp cận và lộ trình thay đổi chương trình, sách giáo khoa mới theo hướng phát triển năng lực người học. Qua đó nhà trường có định hướng đúng đắng trong đề ra chủ trương, xây dựng kế hoạch và xác định nội dung tuyên truyền, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên của đơn vị.

          Các cấp lãnh đạo, quản lý giáo dục, lãnh đạo nhà trường có sự quan tâm sâu sắc đến công tác đào tạo, bỗi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên đáp ứng tốt từng vị trí công tác và sự phát triển của xã hội.

          Cán bộ giáo viên nhà trường đa phần tuổi đời còn trẻ, tiếp cận nhanh, có tâm thế sẵn sang đổi mới và tiếp cận với những đổi mới trong hoạt động chuyên môn của ngành, của đơn vị.

          Các hoạt động sinh hoạt chuyên môn như thao giảng, hội giảng, mở chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiệm… của đơn vị luôn tiếp cận với những phương pháp, hình thức tổ chức mới với mực đích mang lại hiệu quả tốt nhất trong giảng dạy và giáo dục người học.

          Cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng khá tốt yêu cầu giảng dạy, học tập và tổ chức các hoạt động chuyên môn cho đội ngũ.

     1.2. Khó khăn

Những khó khăn trong công tác tổ chức phát triển đội ngũ đáp ứng định hướng đổi mới chương trình sách giáo khoa mới ở đơn vị chủ yếu tập trung vào các vấn đề cụ thể sau:

Thứ nhất, là thay đổi về tư duy của người cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh và cả học sinh.

Thứ hai, là xác định các năng lực và xây dựng các chủ đề dạy học theo hướng phát triển năng lực người học sao cho vừa đảm bảo thời lượng phân phối chương trình theo quy định vừa đáp rõ nội dung năng lực và đồng thời phải linh hoạt trong vận dụng.

Thứ ba, là tổ chức dạy học trên lớp với nền tảng thói quen cũ của cả người dạy và người học, cả về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức lớp…người giáo viên thường mắc phải những hạn chế sau:

Phần lý thuyết giáo viên dạy từng chủ đề theo các bước, đặt vấn đề, giảng giải để dẫn học sinh tới kiến thức, kết hợp với đàm thoại nhằm uốn nắn những lệch lạc nếu có, củng cố kiến thức bằng bài tập, hướng dẫn công việc học tập ở nhà. Phần bài tập, học sinh chuẩn bị ở nhà hoặc chuẩn bị ít phút tại lớp, giáo viên gọi một vài học sinh lên bảng chữa, những học sinh khác nhận xét lời giải, giáo viên sửa hoặc đưa ra lời giải mẫu và qua đó củng cố kiến thức cho học sinh. Một số bài toán sẽ được phát triển theo hướng khái quát hoá, đặc biệt hoá, tương tự hoá cho đối tượng học sinh khá giỏi.

Hầu hết các giáo viên còn sử dụng nhiều phương pháp thuyết trình và đàm thoại chứ chưa chú ý đến nhu cầu, hứng thú của học sinh trong quá trình học.

Hình thức dạy học chưa đa dạng, phong phú, cách thức truyền đạt chưa sinh động, chưa gây hứng thú cho học sinh. Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ yếu còn bị động.  Những kĩ năng cần thiết của việc tự học chưa được chú ý đúng mức.

Vai trò của thầy vẫn chủ yếu là người thông báo các sự kiện, cùng lắm nữa thì là người dạy cách chứng minh, cách phán đoán và một số thói quen làm việc nhất định chứ chưa phải là người “khơi nguồn sáng tạo”, “kích thích học sinh tìm đoán”.

2. Giải pháp bồi dưỡng phát triển đội ngũ của đơn vị

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự học tự rèn sẵn sàng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.

          Người xưa thường nói, tư tưởng không thông thì làm việc gì cũng không xong. Thực tế cho thấy, để đạt được hiệu quả trong công việc thì người lãnh đạo phải làm tốt khâu tuyên tuyền, định hướng. Trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay nhất là bối cảnh toàn ngành đang khẩn trương thực hiện lộ trình đổi mới toàn diện và đồng bộ giáo dục các cấp. Để chuẩn bị tốt cho việc chuyển giao sang dạy học theo chương trình mới với định hướng mới, lãnh đạo nhà trường cần nghiên cứu, nắm rõ những chủ trương, quyết sách của ngành để thông tin, tuyên truyền kịp thời và tạo cho đội ngũ có tâm thế chuẩn bị. Công tác chuẩn bị đầu tiên là nắm vững tinh thần của đổi mới, lộ trình đổi mới, cách thức đổi mới… tư đó xác định tiêu chuẩn cần có của người giáo viên để đáp ứng tốt việc dạy và học như đã nêu và cuối cùng là xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng cho bản thân để đáp ứng tốt yêu cầu dạy học theo hướng đổi mới.

          Đối với đối tượng tuyên truyền là phụ huynh học sinh và học sinh, lãnh đạo nhà trường cần cụ thể hóa nội dung tuyên truyền cho dễ hiểu, dễ tiếp cận và tổ chức linh hoạt các buổi tuyên truyền, các hình thức tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất. 

      2.2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, chiến lược dạy học…cho đội ngũ giáo viên.

Dạy học ngày nay có rất nhiều điểm khác biệt so với dạy học của nhiều năm về trước, song bên cạnh những khác biệt đó thì vẫn còn rất nhiều điểm tương đồng với việc dạy học trong quá khứ. Những điểm tương đồng trong dạy học ngày nay và dạy học trước đây có thể kể đến như là: việc học vẫn diễn ra trong môi trường học đường; người học vẫn học cùng với nội dung học vấn phổ thông;  phần lớn các lĩnh vực học tập của người học ngày nay vẫn được tiếp tục từ thời kì trước đây. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng như vậy, nhưng vẫn có thể điểm ra những khác biệt đó là: ngoài môi trường học đường người học còn trải nghiệm trong cuộc sống; ngoài nội dung học vấn phổ thông còn những kĩ năng và năng lực cá nhân và năng lực xã hội; ngoài những lĩnh vực học tập truyền thống còn mở ra nhiều lĩnh vực học tập mới; đặc biệt sự xuất hiện và không ngừng cải tiến của công nghệ tác động mạnh mẽ đến cách học cũng như việc lựa chọn nội dung và môi trường học tập. Với những điểm tương đồng và khác biệt đó, việc sử dụng phương pháp và chiến lược dạy học trở thành một nghệ thuật, mà mỗi người giáo viên cốt cán là một diễn viên thực thụ trên sân khấu nghệ thuật đó. Lúc này, mỗi giáo viên quyết định lựa chọn và sử dụng các phương pháp truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập,… hoặc khai thác các cách tiếp cận khác trong dạy học như: dạy giải quyết vấn đề; dạy theo tình huống; định hướng hành động...Vì vậy trong định hướng phát triển đội ngũ nhất là đội ngũ cốt cán, nhà trường chú trọng  phối hợp các phương pháp, chiến lược dạy học theo các cách sau đây:

          Một là, cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống. Các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập luôn quan trọng. Đổi mới không có nghĩa là loại bỏ phương pháp này mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng. Giáo viên trước hết cần nắm vững yêu cầu và sử dụng thành thạo các kỹ thuật trong việc chuẩn bị cũng như tiến hành bài lên lớp, làm sao phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh.

          Hai là, kết hợp đa dạng phương pháp dạy học.  Không có một phương pháp dạy học toàn năng phù hợp với mọi mục tiêu và nội dung. Mỗi phương pháp và hình thức dạy học có những ưu, nhược điểm và giới hạn sử dụng riêng. Vì vậy việc phối hợp đa dạng phương pháp và hình thức trong toàn bộ quá trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học.

Ba là, vận dụng dạy học giải quyết vấn đề. Dạy học giải quyết vấn đề là quan điểm dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề. Người học được đặt trong một tình huống có vấn đề, chứa đựng mâu thuẫn nhận thức. Thông qua việc giải quyết vấn đề, học sinh lĩnh hội tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận thức. Dạy học giải quyết vấn đề là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với mức độ tự lực của học sinh.

Bốn là, vận dụng dạy học theo tình huống Trong đó việc dạy được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội. Các chủ đề dạy học phức hợp thường liên quan đến nhiều môn hoặc lĩnh vực tri thức, gắn với thực tiễn.

Năm là, vận dụng dạy học định hướng hành động.  Là quan điểm dạy học nhằm làm cho các hoạt động trí óc và chân tay kết hợp chặt chẽ. Học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành sản phẩm hành động, có sự kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ và tay chân. Đây là quan điểm dạy học tích cực hoá và tiếp cận toàn thể. Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội.

          Sáu là, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học. Phương tiện có vai trò quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học, nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành. Hiện nay, việc trang bị các phương tiện dạy học mới cho các trường phổ thông từng bước được tăng cường. Tuy nhiên các phương tiện dạy học tự làm của giáo viên luôn có ý nghĩa quan trọng, cần được phát huy.

Bảy là, sử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo. Kỹ thuật dạy học là cách thức hành động của giáo viên và học sinh trong các tình huống nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kỹ thuật là đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Có kỹ thuật dạy học chung, có kỹ thuật đặc thù của từng phương pháp.

Tám là, chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn. Phương pháp có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học. Bên cạnh phương pháp chung có thể sử dụng cho nhiều bộ môn thì việc dùng phương pháp dạy học đặc thù có vai trò quan trọng trong dạy bộ môn.

Chín là bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh. Phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hoá, phát huy tính sáng tạo của học sinh. Có những phương pháp nhận thức chung như thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, tổ chức làm việc, làm việc nhóm. Bằng nhiều hình thức, cần luyện tập cho học sinh các phương pháp học tập chung và phương pháp học tập bộ môn.

Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý. Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng cần xác định phương hướng để cải tiến phương pháp dạy học.

Bên cạnh đó là tổ chức có nền nếp, quy cũ các hoạt động phát triển chuyên môn như:

- Tổ chức biên soạn tài liệu về phương pháp và chiến lược dạy học theo hướng thực hành để đảm bảo đồng nghiệp của mình có thể dễ dàng áp dụng;

- Dạy minh họa các hoạt động dạy học có áp dụng những phương pháp dạy học đem lại hiệu quả cho từng nội dung dạy học cụ thể;

- Xây dựng các nhóm bộ môn cùng nghiên cứu đặc điểm học tập của học sinh để có những tham vấn phù hợp cho đồng nghiệp trong việc lựa chọn phương pháp và chiến lược dạy học;

- Nghiên cứu bài học với đồng nghiệp để xác định những phương pháp và chiến lược dạy học có thể áp dụng nhằm đem lại hiệu quả của việc giảng dạy;

- Viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học thực tiễn để chia sẻ những kinh nghiệm về việc vận dụng thành công phương pháp và chiến lược dạy học.

2.3. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy

2.3.1. Bồi d­ưỡng về nhận thức, kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ giáo dục cho tập thể cán bộ giáo viên nhà tr­ường

- Định kì mỗi tháng 2 lần thông qua cuộc họp chuyên môn và họp tổ bộ môn, nhà trường chỉ đạo lồng ghép nội dung chia sẽ kĩ năng mới. Thông qua đó nhà trường cử giáo viên có am hiểu về ứng dụng công nghệ thông tin chia sẽ rộng rãi các kĩ năng tạo, sử dụng hòm thư điện tử, khai thác lưu trữ trực tuyến, soạn giảng giáo án điện tử, khai thác tài nguyên phục vụ giảng dạy, khai thác tài nguyên để học tập nâng cao trình độ, sử dụng các phần mềm chuyên dụng cho công tác kiểm tra đánh giá… phát động phong trào hỗ trợ nhau cùng ứng dụng  công nghệ thông tin với phương châm “Người biết dạy người chưa biết, người biết nhiều dạy người biết ít” ở mọi lúc mọi nơi. Thông qua cuộc họp Hội đồng sư phạm, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức báo cáo và đánh giá mức độ tiến bộ của tập thể giáo viên về kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian qua để từ đó tuyên truyền, đôn đốc.

- Sửa chữa nâng cấp đường truyền In-ter-net, thay thể các thiết bị kết nối mạng, các máy tính cấu hình thấp và thiết bị phát wi-fi nhằm đảm bảo khai thác.

- Tổ chức cho các tổ có giáo viên chưa thành thạo về sử dụng máy vi tính dạy kèm để cải thiện về kĩ năng vi tính. Đưa nhân viên thư viện, kế toán, hành chánh tham dự các lớp tập huấn kĩ năng nghiệp vụ sử dụng các phần mềm thư viện, quản lý văn bản, kế toán để nâng cao trình độ sử dụng.

- Tổ chức hội thi thiết kế bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm vào tháng 12 hằng năm để phát hiện, bồi dưỡng giáo viên có tiềm năng dự thi cấp huyện, tỉnh.

- Thành lập tổ quản trị trang Web của nhà trường trên nền trang Violet, trang mạng trường học VNEDU đê cập nhật tài nguyên của nhà trường và hướng dẫn giáo viên khai thác bổ sung tài nguyên cho trang Web để có kho dữ liệu dùng chung.

   2.3.2. Lấy  công nghệ thông tin làm đòn bẩy để nâng cao chất lư­ợng dạy học và quản lý.

- Chỉ đạo Tổ quản trị trang Web thu thập, xử lý, quản lý có hệ thống khoa học tài nguyên bài giảng, giáo án, đề kiểm tra giáo viên đóng góp và cập nhật thường xuyên mỗi năm 2 lần lên trang Web của nhà trường.

- Khuyến khích giáo viên tích cực soạn giảng bằng thiết bị hiện đại, ứng dụng các phần mềm dạy học trong tài nguyên giáo dục của ngành.

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, giao ban định kỳ...Soạn bài và lên lớp bằng giáo án điện tử kết hợp với các phương tiện dạy học thích hợp đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

- Khuyến khích các giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính- đảm bảo các yêu cầu và quy định của ngành giáo dục.

          2.3.3. Sử dụng và khai thác có hiệu quả  Website của phòng giáo dục, hệ thống Email nội bộ, mạng trường học kết nối

- Chỉ đạo cho bộ phận hành chánh quản trị nhà trường cập nhật địa chỉ mail nội bộ của 100% cán bộ giáo viên, và các sở, phòng, trường có liên quan lập thành danh mục hệ thống mail nội bộ niêm yết tại văn phòng để giáo viên liên hệ với nhau và trao đổi thông tin hai chiều khi có yêu cầu.

- Quy định về thời gian truy cập hòm thư điện tử mỗi ngày hai lần vào 10 giờ sáng và 14 giờ chiều các ngày làm việc để cập nhật kịp thời các thông tin nhất là thông báo của cấp trên để thực hiện kịp thời.

- Khuyến khích giáo viên cập nhật th­ường xuyên các học liệu trên mạng Internet về giáo dục như­: School.net, moet.gov.vn, giaovien.net, mạng Internet của các Sở giáo dục đặc biệt là nguồn tài nguyên từ trang Web của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Trà Vinh, của Bộ giáo dục… cập nhật, điều chỉnh bổ sung làm dữ liệu nguồn của nhà trư­ờng.

         2.3.4. Tăng cư­ờng đầu t­ư, trang thiết bị phục vụ tốt hơn cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn mới.

- Phát động phong trào giúp nhau sắm máy tính phục vụ công tác. Nhà trường chia giáo viên thành nhiều nhóm giúp nhau, mỗi nhóm có 6 giáo viên. Hằng tháng đến kì trả lương giáo viên trong nhóm họp lại mỗi người trích một ít tiền để cho một người mua máy tính cứ thế luân phiên đến người thứ 6.

- Liên hệ với nhân các nhà mạng điện tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên được kết nối mạng in-ter-net theo gói cước hỗ trợ của các nhà mạng.

- Lập tờ trình xin kinh phí nâng cấp phòng máy vi tính và sửa chữa máy photocopy bị hỏng để phục vụ tốt cho công tác quản lý và dạy học.

      2.4. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học và tự học theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.

          Trang thiết bị, cơ sở vật chất là một trong những điều kiện quan trọng để tổ chức dạy và học đạt hiệu quả. Việc đổi mới đồng bộ và toàn diện giáo dục trong thời gian tới cũng không ngoài việc đổi mới nâng cao chất lượng cơ sở vật chất , trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục. Do vậy, để phát triển cơ sở vật chất cho nhà trường, lãnh đạo trường cần làm tốt công tác tham mưu để các cấp lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung cụ thể sau

Thứ nhất: Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa tầm quan trọng của việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường chuẩn quốc gia để nâng cao chất lượng giáo dục.

Thứ hai:  Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và xây dựng trường chuẩn quốc gia đảm bảo đúng theo Đề án đề ra; rà soát, đối chiếu với danh mục các trường chuẩn bị đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 để triển khai thực hiện kịp thời.

Thứ ba: Làm tốt công tác báo cáo huy hạch để Sở giáo dục và đào tạo tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện kinh tế, quy mô phát triển giáo dục của địa phương để làm cơ sở cho việc đầu tư; thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xây dựng các cơ sở giáo dục phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, đảm bảo hiệu quả đầu tư lâu dài.

Thứ tư: Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có của đơn vị; trên cơ sở đó, xác định nhu cầu xây dựng mới, sữa chữa, cải tạo, với mục tiêu ưu tiên các hạng mục công trình: phòng học, thư viện, nhà vệ sinh, nhà ăn, phòng ở cho học sinh nội trú, học sinh bán trú và đặc biệt chú trọng các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; điều chỉnh, bố trí, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất hiện có của các cơ sở giáo dục. Thực tế cho thấy, trường nào Ban giám hiệu quan tâm, xây dựng quy chế bảo quản và sử dụng đúng quy trình thì nơi đó trang thiết bị sẽ tốt và bền.

Thứ năm: Tranh thủ nguồn vốn ngân sách địa phương, ngân sách từ các chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020), Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015, lộ trình đến năm 2020, Chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 và các chương trình, dự án, đề án khác đã được phê duyệt. …để góp phần gi giải quyết các khó khăn trong đầu tư cơ sở vật chất cho đơn vị.

Thứ sáu: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, bảo quản hiệu quả trang thiết bị nhà trường. Thực hiện huy động tối đa điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tốt công tác dạy và học, gắn với trách nhiệm bảo quản sử dụng có hiệu quả cho từng cán bộ - nhân viên. Phân công cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng khai thác, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo đúng chức năng, đúng nhiệm vụ và có hồ sơ theo dõi đầy đủ theo quy định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 5: KẾT LUẬN

Trong những năm qua, toàn thể giáo viên cả nước đã thực hiện nhiều công việc trong đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và đã đạt được những thành công bước đầu. Đây là những tiền đề vô cùng quan trọng để chúng ta tiến tới việc việc dạy học và kiểm tra, đánh giá theo theo định hướng phát triển năng lực của người học. Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy của bản thân cũng như việc đi dự giờ đồng nghiệp tại trường, tôi thấy rằng sự sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh chưa nhiều. Dạy học vẫn nặng về truyền thụ kiến thức. Hoạt động kiểm tra, đánh giá còn nhiều hạn chế, chú trọng đánh giá cuối kì chưa chú trọng đánh giá cả quá trình học tập.

Trong bối cảnh giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học – từ chỗ quan tâm tới việc học sinh học được gì đến chỗ quan tâm tới việc học sinh học được cái gì qua việc học. Để tiếp cận tốt theo định hướng đó, lãnh đạo nhà trường chủ động tổ chức thực hiện tốt một số công tác như: Tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể giáo viên ý nghĩa của việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất, đồng thời định hướng chuyển cách dạy, cách đánh giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết quả học tập với kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập để có tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động dạy học và giáo dục. Bên cạnh đó là việc tổ chức cho giáo viên có bước tự học, tự rèn luyện hình thành các năng lực cần thiết đáp ứng tốt yêu cầu của đổi mới giáo dục trong thời gian tới.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Hòa Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Người thực hiện

 

 

 

Nguyễn Thanh Nhàn